Stefan de Groot

Stefan de Groot / tentoonstellingen  / We Gaan Naar Zandvoort! een digitale reis van verleden naar heden
Panorama Zandvoort Stefan de Groot

We Gaan Naar Zandvoort! een digitale reis van verleden naar heden

Tentoonstelling: We gaan naar Zandvoort
Opdrachtgever: Zandvoorts Museum
Locatie: Swaluestraat 1, Zandvoort
Realisatie: 16 november 2018
Oppervlakte: 250 m2
Status: tijdelijk
Bezoekers: 5.000

We Gaan Naar Zandvoort! een digitale reis van verleden naar heden

Voor het Zandvoorts Museum produceerde multimedia kunstenaar Stefan de Groot de tentoonstelling ‘We Gaan Naar Zandvoort! een digitale reis van verleden naar heden’. Het is een gespiegelde tentoonstelling van de reis over het spoor van Amsterdam naar Zandvoort met de ‘Blauwe’ tram vroeger en trein nu. Het levensgrote Panorama Zandvoort is het klapstuk van de tentoonstelling.

Concept


Een reis van Amsterdam naar Zandvoort van verleden naar heden. Stap op de groene tram in Amsterdam van 1904 en vervolg de reis met de ‘Blauwe Tram’ naar Haarlem en arriveer in 2018 in Zandvoort met de Sprinter. Ervaar hoe de cultuur, mode, muziek, architectuur en gewoontes in de tussentijd veranderde met digitaal geschilderde platen en een video documentaire. Zandvoort, van kuuroord tot badplaats dat te zien is in een digitaal geschilderd panorama dat met de tijd veranderd. Gebruik de ruimtes van het Zandvoorts Museum als route voor de reis.

Subsidie aanvraag

Bidboek 'We gaan naar Zandvoort!' Stefan de Groot

Voor het aanvragen van subsidies en sponsors ontwierp Stefan de Groot in samenwerking met een werkgroep van het Zandvoorts Museum een bidboek met een impressie van de tentoonstelling en maakte hij het ontwerp van de poster.

Research


Stefan de Groot raadpleegde een tal aan archieven en kreeg hulp van het NZH Vervoermuseum. Voor de research over Zandvoort kon hij gebruik maken van het rijke archief van het Zandvoorts Museum en schreef hij het script voor de video documentaire in samenwerking met geschiedkundige Folkert Bloeme.

Documentaire

We Gaan Naar Zandvoort! DocumentaireTen eerste werd de documentaire gemaakt om de de reis van Amsterdam naar  Zandvoort goed in beeld te brengen. De documentaire vertelt het verhaal van de reis van de afgelopen honderd jaar en dient als verbindende factor. Door het gebruik maken van beeldschermen werd de ruimte van het museum vergroot.

We Gaan Naar Zandvoort! Westertoren iPad schilderij

iPad Schilderijen
Ten tweede schilderde Stefan de Groot  8 schilderijen op de iPad in een realistische stijl. Het verleden werd met oog voor detail in volle kleuren in beeld gebracht met historische accuratie.

Panorama Zandvoort, een Mesdag van deze tijd

 

Panorama Zandvoort
Voor het Panorama Zandvoort ontwikkelde De Groot een nieuwe techniek om het schilderij tot leven te brengen. Terwijl het verhaal wordt verteld  over de geschiedenis van het strand en de boulevard van Zandvoort vult het schilderij zich aan. Deze techniek is nu voor het eerst in een museum te zien. Zandvoorts Museum heeft hiermee de primeur.

 

Techniek
In samenwerking met Technodesk Audiovisuele Projecten werd er een nieuwe techniek ontwikkeld om het panorama te realiseren. Het panorama werd mogelijk gemaakt door het gebruik van short throw beamers die via videomapping tot één geheel werd gemaakt.

We gaan naar Zandvoort! Tijdlijn

Inrichting
Voor het Panorama Zandvoort werd een speciale wand gebouwd om het levensgrote panorama te projecteren. De tentoonstelling werd aangevuld met schaalmodellen van de trams, badmode, hotelserviezen en souvenirs.  

Social Media
Voor Social Media maakte Stefan de Groot meerdere trailers van de tentoonstelling .

De tentoonstelling ‘We gaan naar Zandvoort!’ kreeg veel media aandacht, mede door de verbindende factor van Amsterdam, Haarlem en Zandvoort en de innovatieve opzet van de tentoonstelling. De bezoekersaantallen in Zandvoorts Museum zijn verviervoudigd.

Colofon
Concept & Art Direction: Stefan de Groot
Script: Stefan de Groot
Documentaire: Creative Cave
Techniek: Technodesk Audiovisuele Projecten
Opbouw: Zandvoorts Museum
Research: Folkert Bloeme & Stefan de Groot