Stefan de Groot

Stefan de Groot / Nieuws  / Digitale houtsneden over het Beleg van Haarlem
Digitale houtsneden over het Beleg van Haarlem

Digitale houtsneden over het Beleg van Haarlem

Digitale houtsneden over het Beleg van Haarlem

Stefan de Groot maakte digitale houtsneden over het Beleg van Haarlem voor de tentoonstelling Haarlem 1572-1573 De stad belegerd en verdedigd. Deze tentoonstelling schetst de zeven maanden durende de belegering van Haarlem door de Spaanse troepen onder aanvoering van don Frederik, zoon van de hertog van Alva. Niet alleen de Haarlemse heldendaden worden belicht maar ook de Spaanse kant van het verhaal wordt verteld. Stefan de Groot maakte de animatie Kogel door de kerk voor Museum Haarlem.

Claesje 1572 Prent

Nu zijn de houtsneden verkrijgbaar als digitale print. De eerste prent is van Claesje Gerritsdochter die op 18 december 1572 werd getroffen door een kogel. Claesje Prent 1572 is getekend in twee delen. Het moment voordat ze geraakt wordt en het moment daarna. Onder de illustraties staan de originele teksten uit het Memoriaelbouck van Wilem Janszoon Verwer. De prent is gemaakt in een oplage van 5 genummerd en gesigneerd. Stefan de Groot kleurde dezelfde prent Claesje 1572 Prent Kleur ook in met aquarel verf. Hiervan is maar 1 exemplaar te koop.

Familie Laekeman 1573 Prent

In 1573 werd het huis van familie Laekemann in de Bartejorisstraat in Haarlem getroffen door een kanonskogel. In Familie Laekemann 1573 Prent is de situatie te zien voordat de kogel het huis vernielde en de situatie nadat de kogel de schouw aan flarden schoot.

Familie Laekemann 1573 Prent

Houtsneden 16e eeuw

Voor het maken van illustraties over deze periode deed Stefan de Groot onderzoek naar de kleding, attributen en gebouwen in Haarlem. In het Noord-Hollands Archief, het Rijksmuseum en Museum Haarlem vond hij een schat aan informatie. Voor de stijlkeuze haalde Stefan inspiratie uit de houtgravures en etsen uit de zestiende eeuw. Voor de prent Claesje Prent 1572 tekende hij de stadsmuren van Haarlem bij de Kruispoort. Voor de prent van Familie Laekemann tekende hij het interieur op basis van meubels en gebruiksvoorwerpen uit die tijd.